JAK BOLESTEM PŘEDCHÁZET
 

JAK BOLESTEM PŘEDCHÁZET

Bolest pohybového aparátu může mít mnoho různých příčin. Od degenerativního onemocnění, jako je například artróza, artritida, osteoporóza až po různé úrazy. Tyto příčiny bohužel moc ovlivnit nelze a problémy spojené s těmito příčinami musí řeší odborný lékař. Jsou však příčiny bolestí pohybového aparátu, kterým lze předcházet. Patří do nich zajisté špatné držení těla, špatná pozice při sezení či ležení, přetěžování a tenze svalů, nebo naopak ochabnutí svalů z absence pravidelného pohybu.