BOLEST RAMENE
 

BOLEST RAMENE

Rameno (často se mluví o takzvaném syndromu bolestivého ramene) je po hlavě a zádech třetí nejčastější příčinou bolestí, se kterými navštěvujeme lékaře.

Je to dáno tím, že ramenní kloub (který je vlastně složen ze čtyř jednotlivých kloubů) je ze všech lidských kloubů ten nejpohyblivější, a tím pádem i nejzranitelnější.

Aulin gel bolest rameneNejčastější příčinou bolesti je přetěžování ramene, může jít také o následek úrazu nebo artrózy.

Chronické bolesti, které se objevují po čtyřicátém roce, mnohdy bývají důsledkem sportovních aktivit v mládí.

Mezi sporty, které připívají k jejich vzniku, patří například volejbal, basketbal či golf. U nesportovců je obvyklou příčinou fyzicky náročná práce, především pak nošení a zvedání objemnějších předmětů.

Své o bolestech vědí lidé, kteří žijí na venkově, nebo chalupaří. Práce na zahradě či například štípání dříví způsobují poškození ramenního kloubu, zvláště pokud při nich člověk prochladne.

Při přetěžování kloubu se tvoří drobná poranění svalů, šlach a kloubních struktur a nakonec se objeví chronický zánět vyvolávající pocity bolesti.

Nezřídka se ovšem příčiny bolestí nacházejí jinde než v samotném ramenním kloubu. Může jít například o důsledek problémů s páteří, a to zejména krční, ale třeba i plicní nemoci.

Potíže mohou vyústit v takzvané zmrzlé rameno, kdy kvůli bolesti prakticky nedokážete pohnout s paží.

Prevencí je především dostatečná regenerace namáhaného ramene, pravidelné cvičení a správné držení těla.

Při bolestech je vhodné namazat postižené místo Aulin gelem, pokud však přetrvávají déle než týden nebo dojde ke zhoršení hybnosti, je třeba vyhledat lékaře.